Administrare de personal

k

Audit activitate administrare personal

Actualizarea dosarelor de personal și verificarea situației actuale din Revisal.

w

Consultanță legislatie Codul Muncii

Diverse spețe apărute în cadrul companiei datorită Departamentului Juridic care are o vastă experiență în domeniu.

n

Întocmire dosare personal la angajare conform legislației și gestionarea acestora

h

Întocmirea contractelor individuale de muncă

l

Întocmirea fișelor de post și a actelor adiționale la contractele individuale de muncă

k

Întocmire documente (adeverințe) solicitate de către salariați

Întocmirea documentației privind abaterile disciplinare.

Administrare controale medicale la angajare

Periodice și / sau suplimentare pentru posturile care necesită aceasta.

Deplasarea la sediul societații dumneavoastră

Serviciile prestate nu se limitează la cele enumerate mai sus, lista putând fi completată și cu alte servicii de personal-salarizare în funcție de solicitările dumneavoastră.