Servicii PAYROLL

Reprezentarea beneficiarului în fata unor controale

Care au ca obiect asigurările sociale, modul de calcul al statelor de salarii, controale din partea ITM.

v

Consultanța în problemele de salarizare

i

Întocmire de documente

Pentru modificarea / suspendarea / încetarea contractului individual de muncă.

Întocmire pontaje

Verificarea și procesarea pontajului lunar și a tuturor datelor necesare calculului salarial.

Calculul salarial

Întocmire documentație salarizare

e

Întocmirea Declarației 112

Pregătirea datelor necesare tichetelor de masă

Evidența concediilor de odihnă

Administrare controale medicale la angajare

Periodice și / sau suplimentare pentru posturile care necesită aceasta.

}

Elaborare documentație în vedera obținerii indemnizatiei de șomaj

Elaborare documentație in vedera obținerii indemnizatiei creștere si îngrijire copil pana la 2 ani

o

Verificarea certificatelor de concediu medical

Înregistrarea si depunerea acestora.

m

Consultanța în toate problemele de legislația muncii

Serviciile prestate nu se limitează la cele enumerate mai sus, lista putând fi completată și cu alte servicii de personal-salarizare în funcție de solicitările dumneavoastră.